Tasks

Udzielanie opinii, konsultacji prawnych i wyjaśnień oraz przygotowywanie projektów umów w ramach bieżącej działalności Spółki.

Koordynacja procesowania umów z klientami – wstępna weryfikacja umów pod kątem prawnym/biznesowym, uczestnictwo w negocjacjach, odpowiedzialność za prowadzenie procesu od momentu decyzji o rozpoczęciu współpracy do uzyskania kompletnej, podpisanej umowy

Koordynacja procesowania umów z podwykonawcami / kontrahentami – jak wyżej, plus zarządzanie zamówieniami, monitorowanie kończących się umów / zamówień i uruchamianie procesu podpisywania nowych w razie potrzeby – po uzgodnieniu z właściwym zespołem

Koordynacja procesów RODO – weryfikacja obecnego stanu i procedur z zakresu bezpieczeństwa informacji, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, analizowanie i uzupełnianie umów o kwestie związane z RODO. Przejęcie obowiązków Koordynatora Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzanie procedurami z zakresu General Management oraz Office – np. Standardy umów, standardy zamówień, archiwizacji dokumentów, etc. Opracowanie i wdrożenie procedur z ww. zakresów we współpracy z Office.

Dbanie o zgodność regulacji wewnętrznych oraz dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Spółki

Wsparcie zespołów Sales, Accounting, Resource Management, HR, jako wewnętrzny prawnik, poprzez przygotowywanie niezbędnych dokumentów (umowy, porozumienia, zgłoszenia), bieżące konsultacje prawne

Przygotowywanie raportów i zestawień.

Archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestrów.

Monitorowanie zmian prawa w zakresie dotyczącym Spółki.

Must have

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy

Znajomość zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych (RODO)

Ukończone studia prawnicze lub status studenta ostatnich lat kierunków prawniczych lub administracyjnych oraz minimum 1 rok doświadczenia zawodowego

Elastyczność oraz chęć zrozumienia kontekstu biznesowego

Doskonała organizacja pracy, umiejętność koordynowania prac zespołu

Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne

Samodzielność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

Nice to have

Znajomość języka angielskiego prawniczego

Znajomość prawa IT

Doświadczenie komercyjne

Zainteresowanie branżą nowych technologii i iT

What we offer

Perks & benefits

 • training budget 3000 PLN per year + 5 extra training days off
 • career path switch possibility
 • internal trainings & Tech Fridays
 • free in-office English lessons
 • flexible working hours
 • remote work
 • life insurance
 • private medical care
 • subsidized MultiSport Card
 • MyBenefit platform
 • chillout space: arcade, table soccer, ping-pong, billiard, Xbox & PS4 Pro consoles
 • standing desks
 • after-work sports groups
 • employee referral program
 • relocation package (4000 PLN gross)

Ready to join us?

Legal & Administration Specialist

Regular

Hi there! We’re going to lead you through your recruitment journey. Our mission? Making the whole process as stress-free as possible. Keep calm and feel free to ask. We thank all applicants for their interest, however, we will only contact selected candidates in response to submitted applications.

Marta Golonek

Senior HR Specialist

Elżbieta Buda

HR Specialist
Legal & Administration Specialist


  or

  We value your trust in providing us your data, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. Below you will find the necessary information about the data we collect and process when you send us your CV.

  The controller of your personal data is Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its seat in Krakow, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Poland (“Miquido”, “We”, “Our” or “Us”). See more

  Thank You

  All right, it’s done

  We need some time to review your application. If we’re a perfect match, we’ll get in touch with you shortly.

  Thank you!

  Marta Golonek

  Senior HR Specialist

  Elżbieta Buda

  HR Specialist

  See more about us