Tasks

Udzielanie opinii, konsultacji prawnych i wyjaśnień oraz przygotowywanie projektów umów w ramach bieżącej działalności Spółki.

Koordynacja procesowania umów z klientami – wstępna weryfikacja umów pod kątem prawnym/biznesowym, uczestnictwo w negocjacjach, odpowiedzialność za prowadzenie procesu od momentu decyzji o rozpoczęciu współpracy do uzyskania kompletnej, podpisanej umowy

Koordynacja procesowania umów z podwykonawcami / kontrahentami – jak wyżej, plus zarządzanie zamówieniami, monitorowanie kończących się umów / zamówień i uruchamianie procesu podpisywania nowych w razie potrzeby – po uzgodnieniu z właściwym zespołem

Koordynacja procesów RODO – weryfikacja obecnego stanu i procedur z zakresu bezpieczeństwa informacji, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, analizowanie i uzupełnianie umów o kwestie związane z RODO. Przejęcie obowiązków Koordynatora Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzanie procedurami z zakresu General Management oraz Office – np. Standardy umów, standardy zamówień, archiwizacji dokumentów, etc. Opracowanie i wdrożenie procedur z ww. zakresów we współpracy z Office.

Dbanie o zgodność regulacji wewnętrznych oraz dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Spółki

Wsparcie zespołów Sales, Accounting, Resource Management, HR, jako wewnętrzny prawnik, poprzez przygotowywanie niezbędnych dokumentów (umowy, porozumienia, zgłoszenia), bieżące konsultacje prawne

Przygotowywanie raportów i zestawień.

Archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestrów.

Monitorowanie zmian prawa w zakresie dotyczącym Spółki.

Must have

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy

Znajomość zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych (RODO)

Ukończone studia prawnicze lub status studenta ostatnich lat kierunków prawniczych lub administracyjnych oraz minimum 1 rok doświadczenia zawodowego

Elastyczność oraz chęć zrozumienia kontekstu biznesowego

Doskonała organizacja pracy, umiejętność koordynowania prac zespołu

Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne

Samodzielność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

Nice to have

Znajomość języka angielskiego prawniczego

Znajomość prawa IT

Doświadczenie komercyjne

Zainteresowanie branżą nowych technologii i iT

What we offer

Perks & benefits

 • career path switch possibility
 • internal trainings & Tech Fridays
 • flexible working hours
 • remote work
 • life insurance
 • private medical care
 • HearMe Platform – anonymous and free psychological support
 • chillout space: arcade, table soccer, ping-pong, billiard, Xbox & PS5 consoles
 • standing desks
 • after-work sports groups
 • employee referral program
 • relocation package (4000 PLN gross)
 • discounts on Apple products

Ready to join us?

This job offer is not active. See our current openings!